cs

Středisko Ústí nad Orlicí

Probační a mediační služba Ústí nad Orlicí
Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
ID datové schránky: hgmgnde

BRANDÝSKÝ Luboš, Mgr.
Vedoucí střediska
BALCAROVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník
PECHÁČKOVÁ Anna
Probační asistent
SKALICKÁ Marie, Mgr.
Probační úředník
SLAVÍKOVÁ2 Tereza, Mgr.
Poradce pro oběti