cs

Středisko Ústí nad Orlicí

Probační a mediační služba Ústí nad Orlicí
Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
ID datové schránky: hgmgnde

BRANDÝSKÝ Luboš, Mgr.
Vedoucí střediska
773 783 969
BALCAROVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník
731 692 757
HOLÁ Dagmar, Mgr.
Probační úředník
734 362 971
PECHÁČKOVÁ Anna
Probační asistent
773 783 970
PEČINKOVÁ2 Tereza, Bc.
Poradce pro oběti
727 939 802