Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BRANDÝSKÝ Luboš, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 969 lbrandysky@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
BALCAROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 731 692 757 kbalcarova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
KOCOURKOVÁ Andrea, Mgr. et Mgr. Probační úředník 734 362 971 akocourkova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
PECHÁČKOVÁ Anna Probační asistent 773 783 970 apechackova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
PEČINKOVÁ2 Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610