Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BRANDÝSKÝ Luboš, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 969 lbrandysky@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
BALCAROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 731 692 757 kbalcarova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
PECHÁČKOVÁ Anna Probační asistent 773 783 970 apechackova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
SKALICKÁ Marie, Mgr. Probační úředník 734 362 971 mskalicka@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
SLAVÍKOVÁ2 Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 tslavikova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610