cs

Středisko Ústí nad Labem

Probační a mediační služba Ústí nad Labem
Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem
ID datové schránky: cxbgm6c

ODVÁRKA Jan, Mgr.
Krajský vedoucí
TEPLÍKOVÁ Iveta, Mgr.
Vedoucí střediska
DVOŘÁKOVÁ2 Evelina, Mgr.
Poradce pro oběti
HORÁČEK Aleš, Mgr.
Probační úředník
MALÍKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
NĚMEC Zdeněk, Mgr.
Probační úředník
PECHOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
ROTSTEINOVÁ Andrea, Mgr.
Probační úředník
SLÁDEK Petr, Mgr.
Probační úředník
SOCHŮREK Petr
Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj
TŮMOVÁ HRBKOVÁ Alena, Mgr.
Probační úředník
VAŇKOVÁ Marie, Mgr.
Probační úředník
ŠPONIAROVÁ Tereza
Probační asistent administrativní