Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
ODVÁRKA Jan, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 288 jodvarka@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TEPLÍKOVÁ Iveta, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 944 iteplikova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
DVOŘÁKOVÁ2 Evelina, Mgr. Poradce pro oběti 601 695 208 edvorakova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
HORÁČEK Aleš, Mgr. Probační úředník 720 072 017 ahoracek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
MALÍKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 773 783 685 jmalikova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
NĚMEC Zdeněk, Mgr. Probační úředník 720 069 598 znemec@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
PECHOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 606 043 381 apechova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
ROTSTEINOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 778 762 574 arotsteinova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
SLÁDEK Petr, Mgr. Probační úředník 778 762 573 psladek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
SOCHŮREK Petr Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj 608 417 794 psochurek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TOBIÁŠ Petr, Mgr. Probační úředník 778 762 575 ptobias@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TŮMOVÁ HRBKOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 720 055 258 atumovahrbkova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
VAŇKOVÁ Marie, Mgr. Probační úředník 734 353 611 mvankova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
ŠPONIAROVÁ Tereza Probační asistent administrativní 725 972 938 tsponiarova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500