cs

Středisko Trutnov

Probační a mediační služba Trutnov
Horská 5/1, 541 01 Trutnov
ID datové schránky: dmegm9p

KOPALOVÁ Pavla, Mgr.
Vedoucí střediska
720 055 259
BINKOVÁ Pavlína, Mgr.
Poradce pro oběti
727 940 163
HLADÍK Petr, Mgr.
Probační úředník
734 362 979
KUČEROVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
778 496 815
PETŘÍK Daniel, Mgr.
Probační úředník
607 073 832
POPELKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
778 496 828