cs

Středisko Trutnov

Probační a mediační služba Trutnov
Horská 5/1, 541 01 Trutnov
ID datové schránky: dmegm9p

KOPALOVÁ Pavla, Mgr.
Vedoucí střediska
BINKOVÁ Pavlína, Mgr.
Poradce pro oběti
HLADÍK Petr, Mgr.
Probační úředník
LUKÁŠKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
POPELKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník