Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
KOPALOVÁ Pavla, Mgr. Vedoucí střediska 720 055 259 pkopalova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
BINKOVÁ Pavlína, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 163 pbinkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
CALETKOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 607 073 832 acaletkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
LUKÁŠKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 778 496 815 jlukaskova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
POPELKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 778 496 828 vpopelkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
VRBATOVÁ Dominika, Bc. Probační asistent odborně administrativní 734 362 979 dvrbatova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609