cs

Středisko Třebíč

Probační a mediační služba Třebíč
Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč
ID datové schránky: 7y9gm9b

AUEROVÁ Jaroslava, PaedDr. et Mgr.
Vedoucí střediska
NOVÁK Jiří, Mgr.
Probační úředník
SVOBODOVÁ Lucie
Probační asistent
VEJMELKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
VODÁK Josef, Mgr.
Probační úředník