cs

Středisko Třebíč

Probační a mediační služba Třebíč
Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč
ID datové schránky: 7y9gm9b

AUEROVÁ Jaroslava, PaedDr. et Mgr.
Vedoucí střediska
568 842 502
731 692 746
NOVÁK Jiří, Mgr.
Probační úředník
734 362 900
PALÁTOVÁ Zdeňka
Probační asistent
734 353 620
VEJMELKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
720 970 389
VODÁK Josef, Mgr.
Probační úředník
725 921 064