Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
AUEROVÁ Jaroslava, PaedDr. et Mgr. Vedoucí střediska 568 842 502 731 692 746 jauerova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
NOVÁK Jiří, Mgr. Probační úředník 734 362 900 jnovak@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
PALÁTOVÁ Zdeňka Probační asistent 734 353 620 zpalatova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
VEJMELKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 720 970 389 jvejmelkova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
VODÁK Josef, Mgr. Probační úředník 725 921 064 jvodak@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707