cs

Středisko Svitavy

Probační a mediační služba Svitavy
Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
ID datové schránky: 8pcgnck

ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. MBA
Vedoucí střediska
HAVLOVÁ Alžběta, Mgr.
Probační úředník
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr.
Probační úředník
KUČERA Jan, ThDr.
Probační úředník
PAAR Václav, Mgr.
Probační úředník
PEČINKOVÁ Tereza, Mgr.
Poradce pro oběti