cs

Středisko Svitavy

Probační a mediační služba Svitavy
Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
ID datové schránky: 8pcgnck

ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího
733 788 973
HAVLOVÁ Alžběta, Mgr.
Probační úředník
731 692 758
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr.
Probační úředník
734 362 972
PAAR Václav, Mgr.
Probační úředník
778 527 269
PEČINKOVÁ Tereza, Bc.
Poradce pro oběti
727 939 802