cs

Středisko Svitavy

Probační a mediační služba Svitavy
Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
ID datové schránky: 8pcgnck

ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. MBA
Vedoucí střediska
HAVLOVÁ Alžběta, Mgr.
Probační úředník
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr.
Probační úředník
PAAR Václav, Mgr.
Probační úředník
SLAVÍKOVÁ Tereza, Mgr.
Poradce pro oběti