Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. MBA Vedoucí střediska 733 788 973 jsabrnakova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
HAVLOVÁ Alžběta, Mgr. Probační úředník 731 692 758 ahavlova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 734 362 972 zhejdova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
KUČERA Jan, ThDr. Probační úředník 734 362 972 jkucera@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
PAAR Václav, Mgr. Probační úředník 778 527 269 vpaar@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
PEČINKOVÁ Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 tpecinkova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608