cs

Středisko Sokolov

Probační a mediační služba Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov
ID datové schránky: znzgm7i

NOVÁKOVÁ Karla, Mgr.
Krajský vedoucí
737 231 287
LOSKOTOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
737 247 520
BRÁZDA Luboš
Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj
607 066 023
DVOŘÁK Pavel, Mgr.
Probační úředník
731 679 909
GREGOROVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník
778 735 989
MEZEK Karel, Mgr.
Probační úředník
778 735 988
VOLFOVÁ Lucie, Bc.
Poradce pro oběti
725 807 492
VOLFOVÁ Michaela, Bc.
Probační asistent
778 735 987
ČEŽÍKOVÁ Aneta, Mgr.
Probační úředník
725 921 063
ŠIMEK Milan, Mgr.
Probační úředník
734 362 917