cs

Středisko Sokolov

Probační a mediační služba Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov
ID datové schránky: znzgm7i

NOVÁKOVÁ Karla, Mgr.
Krajský vedoucí
LOSKOTOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
BRÁZDA Luboš
Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj
DVOŘÁK Pavel, Mgr.
Probační úředník
GREGOROVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník
HYNKOVÁ Ivana
Probační asistent
MEZEK Karel, Mgr.
Probační úředník
VOLFOVÁ Lucie, Bc.
Poradce pro oběti
ČEŽÍKOVÁ Aneta, Mgr.
Probační úředník
ŠIMEK Milan, Mgr.
Probační úředník