Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
NOVÁKOVÁ Karla, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 287 knovakova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
LOSKOTOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 520 lloskotova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
BRÁZDA Luboš Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 607 066 023 lbrazda@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
DVOŘÁK Pavel, Mgr. Probační úředník 731 679 909 pdvorak@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
GREGOROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 778 735 989 kgregorova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
HYNKOVÁ Ivana Probační asistent 778 735 987 ihynkova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
MEZEK Karel, Mgr. Probační úředník 778 735 988 kmezek@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
VOLFOVÁ Lucie, Bc. Poradce pro oběti 725 807 492 lvolfova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ČEŽÍKOVÁ Aneta, Mgr. Probační úředník 725 921 063 acezikova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ŠIMEK Milan, Mgr. Probační úředník 734 362 917 msimek2@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406