cs

Středisko Rumburk

Probační a mediační služba Rumburk
Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk
ID datové schránky: 5wygmyc

BARÁK Michal F., Mgr.
Probační úředník
JASANSKÁ Vendula, Bc. DiS.
Probační úředník
KOLAŘÍKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
ŠULC Miloslav, Bc.
Poradce pro oběti