Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BARÁK Michal F., Mgr. Probační úředník 412 332 664 775 436 203 mbarak@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
KOLAŘÍKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 412 333 021 734 362 948 pkolarikova@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
ŠULC Miloslav, Bc. Poradce pro oběti 606 053 162 msulc@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a