cs

Středisko Praha - západ

Probační a mediační služba Praha 7
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
ID datové schránky: ufkgmv6

ONDOVČÁK Jiří, Mgr.
Vedoucí střediska
JURČÁKOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
KUNCOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
SZKANDEROVÁ Marcela, JUDr.
Poradce pro oběti
VOCÁSKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník