cs

Středisko Praha - západ

Probační a mediační služba Praha 10
Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10
ID datové schránky: ufkgmv6

ONDOVČÁK Jiří, Mgr.
Vedoucí střediska
KUNCOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
SZKANDEROVÁ Marcela, JUDr.
Poradce pro oběti
VOCÁSKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
VRZAL Michal, Mgr.
Probační úředník