Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
ONDOVČÁK Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 963 jondovcak@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
JURČÁKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 720 970 384 mjurcakova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
KUNCOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 608 281 821 jkuncova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
SZKANDEROVÁ Marcela, JUDr. Poradce pro oběti 720 829 742 mszkanderova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
VOCÁSKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 737 247 430 pvocaskova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210