cs

Středisko Pelhřimov

Probační a mediační služba Pelhřimov
Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
ID datové schránky: tcrgm5q

PECHOVÁ Zuzana, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího
SEIDL Miroslav, Mgr. Bc.
Vedoucí oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj
DOLEŽALOVÁ Jana, Ing. Bc.
Probační úředník
HORKÝ Ondřej, Mgr.
Probační úředník
ŠAMALOVÁ Renata, Mgr.
Poradce pro oběti