Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
PECHOVÁ Zuzana, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího 734 362 966 zpechova@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
SEIDL Miroslav, Mgr. Bc. Vedoucí oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 734 362 907 mseidl@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
DOLEŽALOVÁ Jana, Ing. Bc. Probační úředník 731 679 920 jdolezalova1@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
HORKÝ Ondřej, Mgr. Probační úředník 731 692 759 ohorky@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
ŠAMALOVÁ Renata, Mgr. Poradce pro oběti 722 983 398 rsamalova@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307