cs

Středisko Opava

Probační a mediační služba Opava
Olomoucká 9/8, 747 77 Opava
ID datové schránky: f4fgm7r

TESAŘ Petr, Mgr.
Vedoucí střediska
731 692 776
BEYER Dušan, Mgr.
Probační úředník
734 362 939
BUBELA Tomáš, Mgr.
Pracovník střediska
734 353 619
DVOŘÁKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
725 961 640
HEJÁTKO Pavel, Mgr.
Probační úředník
725 997 123
KUBÁNKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
553 650 435
725 579 935
MAKOVÝ2 Radek, Mgr.
Poradce pro oběti