cs

Středisko Opava

Probační a mediační služba Opava
Olomoucká 9/8, 746 01 Opava
ID datové schránky: f4fgm7r

TESAŘ Petr, Mgr.
Vedoucí střediska
BEYER Dušan, Mgr.
Probační úředník
BUBELA Tomáš, Mgr.
Pracovník střediska
DVOŘÁKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
HEJÁTKO Pavel, Mgr.
Probační úředník
KUBÁNKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
MAKOVÝ2 Radek, Mgr.
Poradce pro oběti