Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
TESAŘ Petr, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 776 ptesar@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
BEYER Dušan, Mgr. Probační úředník 734 362 939 dbeyer@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
BUBELA Tomáš, Mgr. Pracovník střediska 734 353 619 tbubela@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
DVOŘÁKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 725 961 640 pdvorakova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
HEJÁTKO Pavel, Mgr. Probační úředník 725 997 123 phejatko@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
KUBÁNKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 725 579 935 pkubankova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
MAKOVÝ2 Radek, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 191 rmakovy@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807