cs

Středisko Olomouc

Probační a mediační služba Olomouc
Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc
ID datové schránky: uqxgnbd

MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr.
Vedoucí střediska
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr.
Probační úředník
BĚLOHLÁVEK Lukáš
Probační asistent odborně administrativní
KALÁB Aleš, Mgr.
Probační úředník
MINÁŘOVÁ Evelína, Mgr.
Probační úředník
MOKOŠOVÁ Helena
Probační asistent
POLČÁKOVÁ Lucie, Mgr.
Probační úředník
SALVOVÁ Pavlína, Ing. DiS
Probační úředník