cs

Středisko Olomouc

Probační a mediační služba Olomouc
Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc
ID datové schránky: uqxgnbd

MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr.
Vedoucí střediska
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr.
Probační úředník
KALÁB Aleš, Mgr.
Probační úředník
MALÁŠKOVÁ Ágnes, Mgr.
Probační úředník
MINÁŘOVÁ Evelína
Probační asistent
MOKOŠOVÁ Helena
Probační asistent
PEČ Aleš, Mgr. Bc.
Probační úředník
SALVOVÁ Pavlína, Ing. DiS
Probační úředník