Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 681 tmrazkova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 725 917 727 zantlova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
KALÁB Aleš, Mgr. Probační úředník 737 247 467 akalab@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MOKOŠOVÁ Helena Probační asistent 720 980 310 hmokosova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MUSIALKOVÁ Hana, Mgr. Probační úředník 737 247 468 hmusialkova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
PEČ Aleš, Mgr. Bc. Probační úředník 734 362 935 apec@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806