Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 681 tmrazkova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 725 917 727 zantlova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
DOSTÁLOVÁ Blanka, Mgr. Probační úředník 720 977 252 bdostalova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
GROSS Daniel Probační asistent odborně administrativní 737 247 468 dgross@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
KALÁB Aleš, Mgr. Probační úředník 737 247 467 akalab@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MINÁŘOVÁ Evelína, Mgr. Probační úředník 720 949 098 eminarova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MOKOŠOVÁ Helena Probační asistent 720 980 310 hmokosova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
POSPÍŠILOVÁ Gabriela, Mgr. Probační úředník 734 362 935 gpospisilova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806