Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 681 tmrazkova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 725 917 727 zantlova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
BĚLOHLÁVEK Lukáš Probační asistent odborně administrativní 734 362 935 lbelohlavek@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
KALÁB Aleš, Mgr. Probační úředník 737 247 467 akalab@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MINÁŘOVÁ Evelína, Mgr. Probační úředník 720 949 098 eminarova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MOKOŠOVÁ Helena Probační asistent 720 980 310 hmokosova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
POLČÁKOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 737 247 468 lpolcakova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
SALVOVÁ Pavlína, Ing. DiS Probační úředník 720 977 252 psalvova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806