cs

Středisko Náchod

Probační a mediační služba Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod
ID datové schránky: t2ugm82

HEJCMANOVÁ Aneta, Mgr.
Vedoucí střediska
733 788 970
HVĚZDOVÁ Miroslava, Mgr.
Probační úředník
778 523 118
KNILLOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
778 523 079
STRATÍLKOVÁ Edita, Mgr.
Probační úředník
734 362 973