cs

Středisko Náchod

Probační a mediační služba Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod
ID datové schránky: t2ugm82

HEJCMANOVÁ Aneta, Mgr.
Vedoucí střediska
HVĚZDOVÁ Miroslava, Mgr.
Probační úředník
KNILLOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
PTÁČKOVÁ Martina, Mgr., Bc.
Poradce pro oběti
STRATÍLKOVÁ Edita, Mgr.
Probační úředník