Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
HEJCMANOVÁ Aneta, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 970 ahejcmanova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
HVĚZDOVÁ Miroslava, Mgr. Probační úředník 778 523 118 mhvezdova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
KNILLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 778 523 079 mknillova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
PTÁČKOVÁ Martina, Mgr., Bc. Poradce pro oběti 724 881 320 mptackova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
STRATÍLKOVÁ Edita, Mgr. Probační úředník 734 362 973 estratilkova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604