cs

Středisko Mělník

Probační a mediační služba Mělník
Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník
ID datové schránky: fs4gmrm

HAŽMUKOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
BEHNEROVÁ Petra
Probační asistent odborně administrativní
HRUŠKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
HUBÁČKOVÁ Hana, JUDr.
Poradce pro oběti
KUDRNOVÁ Jiřina, Mgr.
Probační úředník
OBDRŽÁLKOVÁ Vladimíra, DiS.
Probační asistent