cs

Středisko Mělník

Probační a mediační služba Mělník
Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník
ID datové schránky: fs4gmrm

HAŽMUKOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
BEHNEROVÁ Petra
Probační asistent odborně administrativní
HRUŠKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
KUDRNOVÁ Jiřina, Mgr.
Probační úředník
OBDRŽÁLKOVÁ Vladimíra, DiS.
Probační asistent