cs

Středisko Mělník

Probační a mediační služba Mělník
Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník
ID datové schránky: fs4gmrm

HAŽMUKOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
734 362 964
GIBALOVÁ Klára, Mgr.
Administrativní asistent
778 528 726
HRUŠKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
725 961 310
KUDRNOVÁ Jiřina, Mgr.
Probační úředník
778 528 725
OBDRŽÁLKOVÁ Vladimíra, DiS.
Probační asistent
731 692 749