Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
HAŽMUKOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 964 lhazmukova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
GIBALOVÁ Klára, Mgr. Administrativní asistent 778 528 726 kgibalova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HRUŠKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 725 961 310 jhruskova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
KUDRNOVÁ Jiřina, Mgr. Probační úředník 778 528 725 jkudrnova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
OBDRŽÁLKOVÁ Vladimíra, DiS. Probační asistent 731 692 749 vobdrzalkova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
RÝDL Jan Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 749 jrydl@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj fs4gmrm 207