cs

Středisko Kroměříž

Probační a mediační služba Kroměříž
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
ID datové schránky: 9dfgnfw

SCHINDLEROVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
DAŇHELOVÁ Ivona, Mgr.
Probační úředník
JANČÍKOVÁ Jitka, Ing.
Probační úředník
MEITNEROVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník