cs

Středisko Kroměříž

Probační a mediační služba Kroměříž
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
ID datové schránky: 9dfgnfw

SCHINDLEROVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
JANČÍKOVÁ Jitka, Ing.
Probační úředník
KUBAČKA Petr, Mgr.
Koordinátor
MEITNEROVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
PECINOVÁ Vendula, Bc.
Probační asistent odborně administrativní
RYGR SABOLOVÁ Jana, DiS.
Terenní pracovník