cs

Středisko Kroměříž

Probační a mediační služba Kroměříž
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
ID datové schránky: 9dfgnfw

VACULÍK Ondřej, Mgr.
Vedoucí střediska
731 692 760
JANČÍKOVÁ Jitka, Ing.
Probační úředník
734 353 617
MEITNEROVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
734 362 925
SCHINDLEROVÁ Lenka, Mgr.
Probační úředník
778 745 172