Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
VACULÍK Ondřej, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 760 ovaculik@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
JANČÍKOVÁ Jitka, Ing. Probační úředník 734 353 617 jjancikova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
MEITNEROVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 734 362 925 vmeitnerova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
SCHINDLEROVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 778 745 172 lschindlerova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705