cs

Středisko Kladno

Probační a mediační služba Kladno
Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
ID datové schránky: 6ztgmqt

SEDLAŘÍKOVÁ Eva, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí
312 602 591
737 247 438
BLAHNÍKOVÁ Jana
Administrativní asistent
HUDEČKOVÁ Hana, Mgr.
Probační úředník
778 719 567
KASÍKOVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
734 362 961
KRUPIČKA Bohdan, Mgr.
Probační úředník
725 961 293
VAJDLOVÁ Ivana, Mgr. Bc.
Probační úředník
778 719 568
ŠVEJDA Ondřej
Probační asistent
607 066 837