cs

Středisko Kladno

Probační a mediační služba Kladno
Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
ID datové schránky: 6ztgmqt

SEDLAŘÍKOVÁ Eva, Mgr.
Krajská vedoucí
HUDEČKOVÁ Hana, Mgr.
Vedoucí střediska
HODOUŠOVÁ Andrea, Bc.
Probační asistent
KASÍKOVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
KRUPIČKA Bohdan, Mgr.
Probační úředník
ODLASOVÁ Iveta, Mgr.
Poradce pro oběti
VAJDLOVÁ Ivana, Mgr. Bc.
Probační úředník
ŠVEJDA Ondřej
Probační asistent