Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
SEDLAŘÍKOVÁ Eva, Mgr. Krajská vedoucí 737 247 438 esedlarikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
HUDEČKOVÁ Hana, Mgr. Vedoucí střediska 778 719 567 hhudeckova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
HODOUŠOVÁ Andrea, Bc. Probační asistent 607 021 942 ahodousova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
KASÍKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 734 362 961 skasikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
KRUPIČKA Bohdan, Mgr. Probační úředník 725 961 293 bkrupicka@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
ODLASOVÁ Iveta, Mgr. Poradce pro oběti 724 162 778 iodlasova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
PROCHÁZKOVÁ Jindřiška Probační asistent administrativní jprochazkova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
VAJDLOVÁ Ivana, Mgr. Bc. Probační úředník 778 719 568 ivajdlova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
ŠVEJDA Ondřej Probační asistent 607 066 837 osvejda@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203