cs

Středisko Karlovy Vary

Probační a mediační služba Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary
ID datové schránky: 352gm5k

SCHÄFEROVÁ Martina, Mgr.
Vedoucí střediska
BRÁZDA2 Luboš
Administrativní asistent
MODESOVÁ Marcela, Mgr.
Probační úředník
MÍCHALOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
MÍCHALOVÁ Olga, Mgr.
Probační úředník
SRBOVÁ Eliška, Bc.
Probační asistent
VRŠŤALA Lukáš, Bc.
Poradce pro oběti