Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
SCHÄFEROVÁ Martina, Mgr. Vedoucí střediska 731 679 907 mschaferova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
ALTMANOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 734 362 916 laltmanova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
BRÁZDA2 Luboš Probační asistent odborně administrativní lbrazda@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
MODESOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 731 692 756 mmodesova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
MÍCHALOVÁ Olga, Mgr. Probační úředník 773 783 926 omichalova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
SRBOVÁ Eliška, Bc. Probační asistent 731 692 755 esrbova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
VRŠŤALA Lukáš, Bc. Poradce pro oběti 725 807 071 lvrstala@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403