cs

Středisko Chrudim

Probační a mediační služba Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
ID datové schránky: jxngnbg

ŠEDOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
731 692 767
CHALUPNÍKOVÁ Eva, DiS.
Probační asistent
778 493 639
HURTOVÁ Pavla, Mgr.
Probační úředník
778 493 643
JEDLIČKOVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
702 237 498