cs

Středisko Chrudim

Probační a mediační služba Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
ID datové schránky: jxngnbg

ŠEDOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
JEDLIČKOVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
PECINOVÁ Radka, Mgr.
Probační úředník
ZECHOVSKÁ Iveta, Mgr.
Probační úředník
ČERMÁKOVÁ Tereza, DiS.
Probační asistent odborně administrativní