Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
ŠEDOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 767 lsedova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
JEDLIČKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 702 237 498 sjedlickova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
PECINOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 778 493 643 rpecinova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
ZECHOVSKÁ Iveta, Mgr. Probační úředník 778 493 639 izechovska@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
ČERMÁKOVÁ Tereza, DiS. Probační asistent odborně administrativní 734 362 975 tcermakova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602