cs

Středisko Český Krumlov

Probační a mediační služba Český Krumlov - Plešivec
5. května 251, 381 01 Český Krumlov - Plešivec
ID datové schránky: bi5gmys

NERUDOVÁ Marcela, Mgr.
Vedoucí střediska
731 692 753
BÍCOVÁ Eva
Probační asistent
778 533 529
ZABRANSKÝ Jan, Mgr. et Mgr.
Probační úředník
734 362 902