Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
NERUDOVÁ Marcela, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 753 mnerudova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
BÍCOVÁ Eva, Bc. Probační asistent 778 533 529 ebicova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
ZABRANSKÝ Jan, Mgr. et Mgr. Probační úředník 734 362 902 jzabransky@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301