Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
ZABRANSKÝ Jan, Mgr. et Mgr. Vedoucí střediska 734 362 902 jzabransky@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
BÍCOVÁ Eva, Bc. Probační asistent 778 533 529 ebicova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
PŘIBYLOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 731 692 753 dpribylova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301