cs

Středisko Blansko

Probační a mediační služba Blansko
Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko
ID datové schránky: mqkgm69

BRANDSTÄTTEROVÁ Renáta, Mgr.
Vedoucí střediska
JÍLKOVÁ Ludmila, Mgr.
Probační úředník
WESSELSOVÁ Alena, Mgr.
Probační úředník