cs

Středisko Blansko

Probační a mediační služba Blansko
Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko
ID datové schránky: mqkgm69

BRANDSTÄTTEROVÁ Renáta, Mgr.
Vedoucí střediska
516 482 106
778 719 575
STANĚK Vlastimil, Mgr.
Probační úředník
516 482 197
734 353 603
WESSELSOVÁ Alena, Mgr.
Probační úředník
516 482 105
734 362 921