Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BRANDSTÄTTEROVÁ Renáta, Mgr. Vedoucí střediska 516 482 106 778 719 575 rbrandstatterova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
JÍLKOVÁ Ludmila, Mgr. Probační úředník 516 482 197 734 353 603 ljilkova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
WESSELSOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 516 482 105 734 362 921 awesselsova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701