cs

Oddělení pro mládež a ZRK

Probační a mediační služba Brno
Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno
ID datové schránky: r9wgnda

RŮŽIČKOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí oddělení
PRAUSOVÁ Jiřina, Mgr.
Probační úředník
ZÁMEČNÍKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník