Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
RŮŽIČKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí oddělení 518 701 219 720 988 263 jruzickova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
PRAUSOVÁ Jiřina, Mgr. Probační úředník 518 701 218 778 548 410 jprausova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
ZÁMEČNÍKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 737 231 290 jzamecnikova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700