cs

Zpráva pro klienty Probační a mediační služby – opatření od 22. 10. 2020

Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,  

s účinností ode dne 22. 10. 2020 od 06:00 hod. do dne 3. 11. 2020 do 23:59 hod. vstoupilo v platnost nové nařízení Vlády České republiky. Abychom předešli nedorozumění, rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že činnost Probační a mediační služba není přerušena. Samozřejmě, že jsme povinni dodržovat nařízení Vlády ČR a chránit naše zaměstnance před nákazou COVID-19, proto Vás důrazně žádáme, abyste nejprve vždy kontaktovali naše pracovníky telefonicky nebo emailem. Dále Vás žádáme, abyste důsledně a vždy respektovali pokyny našich pracovníků, kteří o dalším kontaktu v rámci konzultací a poradenství rozhodnou a tuto informaci Vám jasně sdělí. Fungování Probační a mediační služby bude nyní obdobné, jako jste již zažili v jarních měsících. Prosíme tedy o využívání kontaktu primárně vzdálenou formou zmiňovaným telefonem nebo emailem.  

Připomínáme, že pokud budete vyzváni k návštěvě střediska, je nutné maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.  

Děkujeme za vzájemný respekt.  

Tým pracovníků Probační a mediační služby