cs

Zástupci Probační a mediační služby se zapojili do restorativní platformy

Restorativni platforma

Ve středu 6. dubna se zástupci Probační a mediační služby sešli s dalšími více než 20 účastníky restorativní platformy ve Skautském institutu v Praze, aby se mohli seznámit s dobrou praxí restorativních programů v ČR. Jedním z nich jsou restorativní konference.

Díky naší pracovnici Martině Krajíčkové ze Vsetína si účastníci mohli na vlastní kůži zažít pocity klientů takového setkání. Kolegové z Vězeňské služby České republiky představili projekt Vnímám i Tebe, který vznikl ve spolupráci s Probační a mediační službou. Zástupci Mezinárodního vězeňského společenství hovořili o programu Building Bridges pro skupinu pachatelů a nesouvisejících obětí.

Účastníci setkání, které připravil Institut pro restorativní justici, hodnotili pozitivně, zejména díky možnosti dozvědět více o všech těchto programech a příležitost přesvědčit se o smyslu restorativní práce v životech pachatelů i obětí trestných činů.