cs

Zástupci evropských zemí v Praze diskutovali budoucnost probace

CEP konference

Ve dnech 11. – 13. 10. 2021 se v Praze uskutečnila konference konaná při příležitosti dvacátého výročí vzniku Probační a mediační služby. Konference nazvaná „The Restoration of Normality: Mirroring the Past in the Future“, byla organizována ve spolupráci s Konfederací evropských probačních služeb (Confederation of European Probation), jíž je naše Služba členem již od roku 2009.

Konference se z velké části zabývala diskusí nad nejnovějšími poznatky o používání restorativního přístupu v rámci probace a způsobech práce s pachateli a oběťmi trestných činů. V rámci jednotlivých bloků byla prezentována témata, jako např. práce s pachateli a oběťmi domácího násilí, postupy uplatňované při práci s radikalizovanými pachateli, probační přístupy cílené na sociální podporu a začlenění osob s trestní minulostí do společnosti. Významné zastoupení v prezentacích poznatků a zkušeností měly země ze střední a východní Evropy (vedle České republiky také Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Polsko, Rumunsko nebo Lotyšsko). Své zástupce vyslaly i evropské země s delší tradicí probačních služeb, než jakou má Česko, například Nizozemí a Belgie. Pozornost jsme věnovali také tématům moderních forem vzdělávání probačních úředníků. V rámci konference proběhly dva kulaté stoly. Jeden z nich nazvaný „Den v životě probačního úředníka“ se inspiroval sérií článků, které na toto téma vycházejí na webu Konfederace evropských probačních služeb, v němž se probační úředníci z jednotlivých členských zemí EU dělí nejen o průběh svého pracovního dne, ale i o své zkušenosti a poznatky z praxe, včetně období pandemie COVID-19. Druhý kulatý stůl se věnoval tématu „Zpátky do budoucnosti“ a účastnili se ho odborníci s mnohaletou praxí na poli probace. Cílem tohoto stolu byla reflexe vývoje probace za posledních dvacet let včetně současnosti a budoucnosti.

„Probační a mediační služba patří v Evropě k mladší generaci probačních služeb, nicméně od svého vzniku čerpá z poznatků a zkušeností jak evropských zemí, tak i zámoří, zejména Kanady. Naše dvacetiletá profesní zkušenost, náš unikátní přístup spočívající v systémovém zajištění výkonu probace a mediace „pod střechou“ jedné organizace a nepochybně i konkrétní výsledky dosažené v úspěšně realizovaných mezinárodních projektech posílilo postavení české Probační a mediační služby v evropském měřítku. Výsledky práce Probační a mediační služby jsou dnes zdrojem poznatků při zavádění systému probace a mediace v dalších zemí (např. jsme pomáhali při zavádění a odborném rozvoji zaměstnanců chorvatské probační služby),“ dodává ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.