cs

Zájemci o Tour Probační a mediační služby zaplnili sál Staré radnice v Brně

Tour Probační a mediační - Brno

Další z řady setkání s veřejností v rámci Tour Probační a mediační služby se uskutečnilo v úterý 28. března 2023 v sále Staré radnice v Brně. V rámci besedy vystoupili pracovníci brněnského střediska, kteří představili témata týkající se například obecně prospěšných prací, podmíněného odsouzení, dohledu, mediace nebo spolupráce s oběťmi trestné činnosti. Hostem setkání byla také klientka střediska Brno. Návštěvníkům odvyprávěla svůj životní příběh a vystoupení zakončila poděkováním probační úřednici za pomoc, kterou jí v rámci probačního dohledu poskytuje.

Děkujeme našim kolegům za přípravu úspěšné akce. Poděkování patří také Magistrátu města Brna za bezplatné poskytnutí prostor a dále Zpravodaji městské části Brno-střed a portálu regionbrno.cz za bezplatné zveřejnění pozvánky na akci.