cs

Zahraniční justiční pracovníci navštívili středisko Brno

Brno

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 jsme v brněnském středisku Probační a mediační služby přivítali delegaci soudců a státních zástupců z Francie, Portugalska, Slovinska a Estonska, kteří nás navštívili v rámci studijního pobytu pořádaného Justiční akademií v Kroměříži.

Delegaci jsme seznámili s organizačním uspořádáním Služby, s její historií a současným personálním obsazením. Nosnými tématy diskuse byly odborné činnosti jak v oblasti probace, tak i mediace. Nedílnou součástí setkání byla rovněž témata podpory a pomoci obětem trestných činů a představení elektronického monitorovacího systému. Přítomní justiční pracovníci se zajímali o praktickou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a během diskuse se s námi podělili o zkušenosti se službami stejného typu v jejich domovině. Zajímavým tématem bylo pro všechny zúčastněné i vzdělávání odborných zaměstnanců Probační a mediační služby, které vychází z našeho zřizovacího zákona. Pozornost návštěvníků upoutala také informace o kontrolních nástrojích typu testování na omamné a psychotropní látky včetně alkoholu, které vyžíváme v oblasti dohledů či při kontrole přiměřených povinností a opatření. Ze strany účastníků zazněly otázky speciálně na probační programy a další návazné a doprovodné služby, které máme k dispozici. Zmíněny byly nabyté zkušenosti s programy, které rozvíjíme v rámci Projektových center nebo nám je dlouhodobě poskytují spolupracující subjekty z řad nestátních neziskových organizací. Výslovně zmíněn byl například aktuálně připravovaný zkušební provoz v rámci spolupráce s Centrem dopravního výzkumu v Brně u Rehabilitačního programu pro řidiče. Na závěr proběhla komentovaná prohlídka interiéru střediska, v rámci které pokračovala živá diskuse a výměna zkušeností jednotlivých účastníků navzájem.

Děkujeme všem zúčastněným za přínosné setkání a kolegům z brněnského střediska za celou organizaci a perfektní diskusi v cizím jazyce.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.