cs

Začíná nová etapa spolupráce se Slovenskem

Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

V pondělí 3. dubna 2023 podepsali v Trenčíně ministři Pavel Blažek a Viliam Karas Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Memorandum stanovuje rámcové podmínky o způsobu výměny informací, odborných znalostí v oblasti práce s pachateli a oběťmi trestných činů a poskytování si odborné podpory a pomoci v oblasti vzdělávání, výzkumu a rozvoje dobré praxe v oblasti probace, mediace a restorativních programů, včetně vymezení podmínek vzájemné spolupráce přeshraničního probačního dohledu. Jsme rádi, že se otevírají nové možnosti spolupráce se Slovenskou republikou a Probační a mediační služba bude za Českou republiku realizátorem při naplňování tohoto Memoranda.

Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky