cs

Za novými postupy v probaci jsme se vypravili do Barcelony

Barcelona

Od 8. do 12. 11. 2021 se v Center for Legal Studies ve španělské Barceloně koná seminář zaměřený na efektivní využití knihy Core Correctional Skills, vedený samotným autorem, profesorem university v Bukurešti, Ioanem Durnescu.

Jeho kniha vzbudila u odborné veřejnosti velký zájem. Probační a mediační služba ji využila zejména při tvorbě manuálů pro lektory programových center. Semináře se účastní i zástupce Probační a mediační služby, odborný garant Programových center, Mgr. Marek Tkáč. Jak dokazuje mnohaletá zkušenost, sdílení nových poznatků a postupů v naší praxi hraje významnou roli. Věříme, že z Barcelony přivezeme mnoho nových podnětů a inspirace nejen pro projekt „Zpátky do života“.

A bude z čeho vybírat! Během kurzu se účastníci zapojí do praktických cvičení konkrétních postupů, získají cennou zpětnou vazbu, navštíví místní pracoviště a mnoho dalšího.