cs

Vývoj počtu uložených probačních dohledů

Vývoj počtu uložených probačních dohledů

V letošním roce, kdy Probační a mediační služba slaví kulaté jubileum, si připomínáme významné milníky a výsledky naší dvacetileté práce. Za zmínku stojí také statistické údaje o vývoji probační a mediačních agend, a proto vám postupně některé z nich představíme.

Probační dohled je jedno z nejčastěji ukládaných opatření, které naši službu provází od jejího založení. Za uplynulých 20 let počet vykonávaných dohledů významně ovlivnily dva momenty:

Novela trestního zákoníku v roce 2010, která umožnila uložit dohled ve všech případech podmíněného odsouzení, kdy to soud vyhodnotí jako účelné. Změna se projevila nárůstem dohledové agendy.
Počátek roku 2013 a amnestie prezidenta republiky. Ta naopak vedla ke krátkodobému výraznému poklesu případů.

Jak přesně vypadal vývoj počtu uložených probačních dohledů během uplynulých 20 let zjistíte v přiloženém grafu.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.