cs

Vývoj počtu spoluprací s oběťmi trestných činů

Vývoj počtu spoluprací s oběťmi trestných činů

Od účinnosti zákona o obětech trestných činů v roce 2013 je Probační a mediační služba státem garantovaným místem, kam se oběti trestných činů mohou obrátit s žádostí o právní informace, psychosociální pomoc a podporu, doprovázení trestním řízením, pomoc při zpracování prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život či žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, případně o zprostředkování další pomoci.

Mezi lety 2013 a 2020 se na naše střediska a poradny pro oběti obrátilo 46 943 obětí trestných činů.