cs

Vývoj počtu mediací

Vývoj počtu mediací

V letech 2003 až 2020 realizovali mediátoři Probační a mediační služby celkem 14 553 mediací mezi obětí a pachatelem.

Od roku 2016 zavádíme do praxe také restorativní konference, které do řešení dopadů trestného činu zapojují kromě oběti a pachatele i zástupce komunity, například škol nebo obyvatel dané lokality. Jsou realizovány zejména v případech dětí a mladistvých. Kromě osobních setkání zprostředkováváme řešení konfliktu mezi stranami i nepřímo, tj. bez mediace. Nejčastěji se jedná o mimosoudní dohody o náhradě škody.